Hooggekwalificeerd advies op het snijvlak van business en IT

Geen bedrijf is hetzelfde, iedere situatie is uniek. Onze aanpak is er op gericht om met de ervaring van vele klantcases als bagage, u in verschillende consultingrollen te kunnen ondersteunen bij het behalen van uw bedrijfsdoelstellingen. We doen dit met diepgaande kennis van de nieuwste Oracle technologie, producten en IT trends, maar -en hierin zijn we onderscheidend in de markt- altijd redenerend vanuit het standpunt van de business. Om een indruk te geven van wat we zoal voor u kunnen betekenen, geven we een overzicht van de thema’s in onze dienstverlening waar op dit moment de meeste vraag naar is.

Oracle Detacheringsbedrijven

Voor de Oracle detacheringsbedrijven is het met het oog op de 'utilization' van primair belang om de kennis en kunde van hun populatie goed af te stemmen op de marktbehoefte. En dat liefst niet re-actief maar pro-actief. Daarom is A New link voor veel van deze detacheerders al bijna 15 jaar het klankbord en de sparringpartner voor hun strategie en beleid. Naast het hebben van de juiste kennis is het voor de dienstverleners van belang dat deze kennis zo optimaal mogelijk wordt toegepast in projectsituaties. A New Link staat hiervoor garant door [Lees verder…]

Enterprise Architectuur

Bedrijven die bij de informatievoorziening alles in samenhang ontwikkelen, hebben een veel lagere kans om te worden geconfronteerd met onverwachte, hoge ICT kosten door starre, niet duurzame ICT oplossingen. Integendeel: Enterprise Architectuur maakt het mogelijk om met een korte time-to-market toekomstbestendige oplossingen te leveren die aansluiten op de behoefte. A New Link levert de beste architecten om dit ‘Werken onder Enterprise Architectuur’ mogelijk te maken. [Lees verder…]

Engineered Systems: Exadata, Exalogic, Exalytics en Big Data Appliance

Sinds 2008 heeft Oracle vrijwel jaarlijks een nieuw lid toegevoegd aan de familie van zogenaamde 'Engineered Systems'. Zoals Apple de markt herdefinieerde met optimaal geintegreerde consumentenoplossingen van hardware en software, zo doet Oracle dit voor de Enterprise markt. Hierbij is niet zomaar sprake van een nieuwe generatie hardware gecombineerd met nieuwe software. [Lees verder…]

Oracle Health Insurance (OHI) / OpenZorg

In de Nederlandse Zorgmarkt is er een grote schaarste van (zorg)materiedeskundige Oracle specialisten. A New Link levert expertise om aan deze vraag te voldoen. Medewerkers van A New Link behoren, naast de Zorg Divisie van Oracle zelf, tot de meest deskundige in de markt. Sommigen zijn al vanaf 1992 betrokken bij de ontwikkelingen van OHI of hebben zelfs als architect bijgedragen aan het initiële ontwerp ervan. [Lees verder…]

ICT Besturing

IT afdelingen hebben om ‘dingen goed te doen’ vaak verschillende methodieken omarmt zoals Prince2 voor projectmanagement, en DSDM of Agile als methode voor systeemontwikkeling. Om ‘de goede dingen te doen’ is echter een overkoepelende aanpak, -een meta framework- nodig waarin al deze methodieken een plaats hebben. En meer nog dan dat: waarin de witte vlekken duidelijk worden waaraan nog aandacht moet worden besteed. Cobit is het de-facto raamwerk hiervoor. A New Link kan een organisatie snel op weg helpen om Cobit toe te passen naar behoefte.
[Lees verder…]


Business IT Alignment

Op het gebied van Business IT Alignment -gedefinieerd als de mate waarin IT een bijdrage levert aan de bedrijfsdoelstellingen- valt er bij het merendeel van de Nederlandse bedrijven veel te verbeteren. Inmiddels is er het nodige wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de oorzaak van de kloof tussen business en IT, en hoe deze kan worden verkleind. A New Link heeft op basis van die inzichten een praktische aanpak ontwikkeld, met stappen variërend van categorie ‘low hanging fruit’ tot ‘best in class’. Onze consultants stellen graag uw unieke stappenplan met u op en begeleiden u in het verhogen van het door de business ervaren IT rendement. [Lees verder…]

Community van Oracle Professionals

Door onze trendwatching activiteiten, gecombineerd met onze kennis van de markt, leveren wij voor Oracle onmisbare informatie voor de inceptiefase van nieuwe producten en diensten. Hierdoor worden wij op onze beurt in zeer vroeg stadium geïnformeerd over Research en Development ontwikkelingen van Oracle Corporation. We willen graag onze kennis delen met de community van Oracle Professionals. Daarbij maken we gebruik van publicatie in gedrukte media (vakbladen), de vrij van onze site te downloaden publicaties en door het spreken op seminars van organisatoren die toonaangevend zijn in de landen waarin ze actief zijn. [Lees verder…]

Oracle Trainingsinstituten

Door onze unieke positionering -helemaal in de top van de kennispiramide- vormen we een volmaakt ecosysteem met andere partijen in de ICT. Zo ontwikkelen we cursusmateriaal voor en/of treden we vaak op als docent bij de grote Oracle trainingsinstituten in Nederland: Oracle University, Transfer Solutions en Vijfhart. Op verzoek kunnen wij deze trainingen ook als maatwerktraining onsite geven bij klanten. [Lees verder…]

Meer weten?
Wilt u meer weten over onze diensten? U kunt altijd vrijblijvend contact met ons op nemen via
+31 (0)316 26 90 96 of stuur een email naar info@anewlink.nl
A New Link bv
Burgemeester Kemmelaan 6
6922JD Duiven The Netherlands
T +31 (0)316 26 90 96